Ogłoszenia parafialne

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

31.05.2020

 

 

Od dzisiejszej niedzieli przestaje obowiązywać limit osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Cieszymy się że każdy chcący uczestniczyć we Mszy św. może to  uczynić. Przestaje obowiązywać także ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej. Metropolita krakowski udzielił dyspensy tylko dla: osób w wieku 65 lat i więcej, wiernych z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Jesteśmy zobowiązani  do przestrzegania wskazań sanitarnych  w kościele: dezynfekcji  rąk przy wejściu, zachowywaniu odpowiedniej odległość od innych osób i noszenie maseczki (pełny dekret na stronie internetowej naszej parafii).

16:30 – ostatnie nabożeństwo majowe, 17:00 – Msza św.  20:30 – ostatni różaniec. Koniec okresu wielkanocnego. 

 

Poniedziałek – święto NMP Matki Kościoła. Wspomnienie św. Justyna. Dzień Dziecka (01.06).

16:00 – próba dzieci komunijnych.

17:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (litania do NSPJ, dziesiątek różańca, litania do św. Jana Pawła).

18:00 – Msza św.         

 

Środa – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. 16:00 – próba dzieci komunijnych.

17:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (litania do NSPJ, dziesiątek różańca, litania do św. Jana Pawła).  18:00 – Msza św.                 

 

I Czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

od 17:00 – spowiedź 17:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (litania do NSPJ, dziesiątek różańca, litania do św. Jana Pawła),   18:00 – Msza św. 

 

I Piątek –    

od 8:00 - kapłańskie odwiedziny zgłoszonych chorych. 

16:00 – próba dzieci komunijnych.

od 17:00 – spowiedź 17:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (litania do NSPJ, dziesiątek różańca, litania do św. Jana Pawła),   18:00 – Msza św. 18:30 – adoracja  Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Domowy Kościół.

 

I Sobota – wspomnienie św. Norberta. Msze św. i nabożeństwa I sobotnie:    

7:00 – Mucharz, 8:00 – Jaszczurowa.

17:30 – adoracja Najświętszego Sakramentu (litania do NSPJ, dziesiątek różańca, litania do św. Jana Pawła), 

18:00 – Msza św                                                                                                   

 

Niedziela (07.06) –  Uroczystość Najświętszej Trójcy. W archidiecezji kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

 


 

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.

Dekret o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych.

 

1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.

2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:

a) osoby w wieku 65 lat i więcej,

b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.

3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

 

†Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowsk

 

 

 

Sprzątanie kościoła

6 VI 2020

1. Anna Ptak

2. Elżbieta Prorok

3. Ewelina Frączek

4. Dorota Prorok